Panacea Gaming Platform

Odprta platforma za igre v terapevtske (zdravstvene) namene

Panacea Gamming Platform (platforma PGP) je nova tehnološka platforma, ki bo omogočala razvoj iger za uporabo v kliničnem zdravljenju oseb s posebnimi potrebami ter razvoj nekaterih iger.

Namen razvoja platforme PGP je izboljšati kakovost iger in gamificiranih aplikacij na področju duševnega zdravja. Platforma PGP bo predvsem v pomoč razvijalcem aplikacij, ki bodo na njej našli:

  • vsebinske usmeritve za posamezno klinično področje (klinične usmeritve in napotke za uporabo elementov igre),
  • analitiko uporabe iger na posameznem kliničnem področju (s podatki vseh razvijalcev, ki bodo platformo uporabili) ter
  • nekaj tehničnih orodij, ki bodo prav tako prispevala k hitrejši in kakovostnejši implementaciji iger.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje trajanja projekta od 1. 2. 2017 do 1. 8. 2019, v okviru javnega razpisa EUREKA 2016.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji http://www.eu-skladi.si.

Vzdrževanje certifikatov
ISO 9001:2015 in ISO 27001:2013

Z namenom urejenega in stalno nadgrajevanega sistema vodenja ter zagotavljanja varnosti informacij v podjetju je Comland že od leta 2004 lastnik certifikata ISO 9001:2015 in od leta 2013 lastnik certifikata ISO 27001:2013.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti, ki organizaciji omogoča dokazovanje zavezanosti h kakovosti in zadovoljstvu strank.

IS0 27001 je mednarodni standard, ki organizaciji omogoča, da oceni tveganja in uvede ustrezne nadzorne mehanizme, da se ohranja zaupnost, popolnost in razpoložljivost informacijskih dobrin.

V letu 2019 je Comland pridobil sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru projekta vzdrževanja certifikatov ISO 9001:2015 in ISO 27001:2013, v obliki nepovratnih sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji http://www.eu-skladi.si.