Pravna obvestila

Upravljavec te spletne strani je:

Comland razvoj informacijskih rešitev d.o.o.
Litostrojska cesta 58 c
1000 Ljubljana
Slovenija

Te spletne strani dajejo splošne informacije o družbi Comland, njenih produktih in storitvah.

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani družbe Comland pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Družba Comland upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v Ljubljani. Te spletne strani so namenjene mednarodni uporabi. Družba Comland ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi produkti in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah in pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na Comlandovih spletnih straneh so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov, letakov,…).

Nobena informacija o družbi, njenih produktih in storitvah na spletnih straneh družbe ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu. Informacije o produktih in storitvah, navedene na spletnih straneh družbe, predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti storitev družbe. Zato poudarjamo, da ti podatki ne predstavljajo ponudbe, razen če je to izrecno navedeno.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.comland.si so informativne narave. Družba Comland  skrbi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini družba Comland ne odgovarja, prav tako nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah.

Spletna stran vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi, ki jih upravljajo tretje osebe, vendar družba Comland ni odgovorna za njihovo vsebino. Na delovanje omenjenih spletnih povezav družba Comland  nima nikakršnega vpliva in ne more nadzorovati ali upoštevajo pogoje o zasebnosti ali ne, prav tako tudi  nima vpliva na zakonitost in točnost vsebine teh spletnih mest, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest odgovornost družbe Comland, za vse primere izključena.

Družba Comland tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.comland.si,  zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Comland  ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani www.comland.si.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar Comand ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je izključna last družbe Comland, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del spletne strani.

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na Comlandovih spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na spletni strani, kot so slike, ilustracije, audio video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva, kot tudi sam portal in njegova oblika, so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva je prepovedana, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja družbe Comland. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da upoštevate avtorske pravice ali druga lastniška obvestila, vsebovana v objavljenih dokumentih.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBOSTI

Comland si pridržuje pravico, da spremeni politiko zasebnosti na svojih spletnih straneh, zato vam svetujemo, da jo redno preverjate.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na info@comland.si.

Zadnjič pregledano: April 2018