Inovativnost in radovednost sta zapisana v našem DNK

R & D

Otroška radovednost in napredna znanja nas peljejo po poti razvoja inovativnih rešitev. Z vključevanjem v mednarodne raziskovalne in razvojne projekte ostajamo v stiku z najnovejšimi tehnologijami in znanjem.

Fiona

Navigacija na prostem in znotraj objektov

Program: ITEA 2 (Eureka)
Spletna stran: www.fiona-project.eu

Satelitska navigacija je revolucionalizirala naš način navigiranja med vožnjo. Številni med nami si danes potovanje brez nje težko predstavljamo. Navigacija v zaprtih prostorih pa se šele uveljavlja in bo v prihodnosti prav tako imela velik vpliv. Cilj projekta FIONA je razvoj programskega ogrodja, ki bo omogočal hitrejše, cenejše in predvsem lažje razvijanje navigacijskih asistentov za navigacijo v zaprtih prostorih ali na prostem. Razvito ogrodje bo podpiralo uporabo različnih tehnik lokalizacije, navigacije, uporabniških vmesnikov in varnostnih sistemov. Na projektu sodeluje deset partnerjev iz petih držav in je sofinanciran s strani ITEA2 ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Naša vloga na projektu FIONA je razvoj sistema, ki lahko s pomočjo kamere na mobilnem telefonu v realnem času določi našo pozicijo v poljubnem prostoru (trgovski center, železniška postaja, muzej, idr.).

EMPATHIC Products

Merjenje uporabniške izkušnje

Program: ITEA 2 (Eureka)
Spletna stran: www.empathic.eu

Uspeh izdelkov ali storitev je zelo odvisen od uporabniške izkušnje (UX). V fazi razvoja se temu posveča veliko pozornosti. Ko pa izdelek ali storitev prideta na trg, se merjenje in izboljšanje uporabniške izkušnje navadno konča. Cilj projekta Empathic je izmeriti in izboljšati uporabniško izkušnjo z uporabo afektivnih računalniških tehnologij, kot so analiza govora ali besedila, detekcija obraznih izrazov, spremljanje telesne govorice, fiziološke meritve ipd. Na projektu sodeluje več kot trideset partnerjev iz osmih evropskih držav in je sofinanciran s strani ITEA2 in Ministrstva za gospodarski razvoj ter tehnologijo Republike Slovenije.

Naša ekipa sodeluje na projektu pri razvoju vmesnikov in algoritmov, ki temeljijo na uporabi računalniškega vida. Razvijamo tehnologijo za prepoznavanje obraznih gest prek kamere in njeno integracijo v različne aplikacije, ki omogočajo spremljanje in merjenje uporabnikovih odzivov.

Alice

Navigacija za pomoč slepim in slabovidnim

Program: Ambient assisted living joint programme
Spletna stran: www.alice-project.eu

Slepe in slabovidne osebe se soočajo z izzivi pri načrtovanju, navigaciji in interakciji z okoljem. Cilj projekta ALICE je razvoj rešitve, ki opravlja vlogo asistenta za zanesljivo navigiranje, integriranega v prenosne mobilne naprave (telefon, računalnik ali tablica). Podatke za zanesljivo navigiranje asistent prejema prek kombinacije različnih senzorjev za zajem slike, videa, zvoka ali globalnega sistema za pozicioniranje (GPS). Na projektu sodeluje sedem partnerjev iz štirih držav in je sofinanciran s strani AAL ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Projekt Alice združuje raziskave s področja kognitivne znanosti, psihologije, računalniškega vida, umetne inteligence in navigacije robotov. Naša vloga pri projektu je koordiniranje aktivnosti med partnerji, razvoj rešitev s področja računalniškega vida in integracija komponent v končni prototip.

Zaupajte nam vaš izziv.

Davorin Wagner

T: +386 (0)31 627 498
E:
davorin.wagner@comland.si