Optimizirajte terensko delo!

Dovolite naši mighty ekipi, da s svojim znanjem in izkušnjami podpre vaše poslovanje.

Prijazne rešitve so rezultat dobrega sodelovanja

  • Rešitev bomo razvili skupaj – v tesnem sodelovanju. Pri nas sodelovanje temelji na vzajemnem zaupanju in spoštovanju.

  • Pričakujte transparentnost – to bomo tudi mi pričakovali od vas, saj želimo zares spoznati vaše poslovno okolje, potrebe in uporabnike.

  • Predlagali bomo rešitev ter z vami uskladili in definirali obseg projekta, prioritete in vsebino – tako bomo pripravljeni na razvoj.

  • Razvojna ekipa bo začela z delom – predstavila bo potek projekta, ki ga bomo spremljali sproti, v živo, na rednih srečanjih.

  • Prototipno rešitev sproti testirajo končni uporabniki – v okviru prej definiranih omejitev projekta, bodo odzivi vključeni v razvoj.

  • Predaja rešitve v uporabo končnim uporabnikom je šele začetek – spodbujali vas bomo k dialogu, kako bi lahko še bolje podprli vaše poslovne ambicije.

Zgodbe, ki jih pišemo s partnerji,
našimi ambicioznimi naročniki.

Podpora pri odločanju in izplačevanju pravic iz javnih sredstev

Naročnik: MDDSZ RS

IS CSD strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, MDDSZ in JŠRIPS RS omogoča izvajanje celotnega postopka odločanja o upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, od sprejema vloge prosilca do izplačila, z vsemi vmesnimi in po-aktivnostmi v skladu z veljavno zakonodajo v Sloveniji. Podatki, ki jih strokovni delavci potrebujejo pri odločanju, v sistem prihajajo iz številnih (50+) zunanjih virov. Sistem zagotavlja pravilnost in preglednost pri izplačevanju socialnih transferjev in centralno izplačevanje javnih sredstev, kar povečuje nadzor nad porabo proračunskih sredstev. Enotna podatkovna baza, iz katere na podlagi zakonskih določil črpajo podatke tudi drugi organi in institucije državne uprave, dodatno omogoča izdelovanje različnih analiz in poročil.

Sistem deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in ga uporablja preko 1.200 uporabnikov.

Upravljanje pristanišča in upravljanje bencinske črpalke

Naročnik: DBA Lab

We have found Comland to be a  reliable and competent partner which delivers quality, responsiveness and the will to help solve critical problems.

Federico BernardiDirector of Development & SW Design, DBA Lab

Skupaj z Actualom IT je naša ekipa za DBA Lab sodelovala na dveh večjih projektih – razvili smo informacijsko podporo logističnim procesom v pristaniščih ter informacijsko podporo upravljanju bencinskih črpalk.

Pri obeh projektih gre za razvoj produktov, ki so namenjeni mednarodni uporabi na različnih trgih. Informacijski sistem za upravljanje pristanišč je namenjen operaterjem pristaniških terminalov, strankam pristanišč in njihovim partnerjem, informacijska podpora upravljanju bencinskih črpalk pa je namenjena zaposlenim na črpalki in končnim strankam, ki se z informacijsko podporo srečajo pri naročanju in plačevanju.

Mobilno vzdrževanje in izvedba investicij

Naročnik: ELES

Mobilna podpora terenskemu delu za vzdrževanje daljnovodov in razdelilnih transformatorskih postaj ter za gradnjo novih investicijskih projektov omogoča:

  • lažje in učinkovitejše upravljanje s terenskimi ekipami ter takojšen dostop do podatkov s terena;
  • učinkovitejše, točnejše in hitrejše poročanje o opravljenem delu, hitrejšo izmenjavo podatkov ter točnejše in bolj kakovostno evidentiranje okvar na infrastrukturi prenosnega omrežja.

Informacijska rešitev za podporo vzdrževanju na terenu je tesno povezana z informacijskim sistemom naročnika, kar prispeva k lahkotnejši izvedbi dela.

Mobilna aplikacija za hitro in enostavno katalogizacijo knjig

V Mighty Library smo široka znanja in izkušnje naše ekipe s področja umetne intelligence združili v enostavno, prijazno aplikacijo z jasnim poslovnim učinkom.

Mighty Library je aplikacija za katalogizacijo knjižničnega gradiva, predvsem gradiva z visoko kulturno vrednostjo knjig v tujih oz. umetnih ali starih, neuporabljanih jezikih (npr. latinščina, stara grščina). Omogoča iskanje kataloških podatkov s preprostim zajemom fotografije naslovnice.

Če bi za katalogizacijo ene zahtevnejših knjig prej potrebovali vsaj 30 minut, MightyLibrary to izvede v manj kot minuti. Če pomislimo, da ima ena knjižnica preko 20.000 knjig, zlahka izračunamo prihranek časa in denarja.

Razumevanje podatkov iz videa

Naročnik: Betgames.tv

Žive igre, ki jih uporabniki igrajo preko spleta, imajo izziv hitro in čim bolj natančno prevesti dogajanje na ekranu (posnetek iz studia) v digitalne podatke, ki so osnova za igro preko spleta. Zato je smiselno človeka nadomestiti za umetno inteligenco, ki iz videa samodejno prepozna vsebino in jo prevede v podatek, na katerem temelji igra.

Naša ekipa je naročnika navdušila s skoraj 100% zanesljivostjo podatkov – umetna inteligenca je v tem primeru človeka več kot nadomestila.

Podpora pri odločanju in izplačevanju pravic iz “vojnih zakonov”

Naročnik: MDDSZ RS

Navdušeni smo bili nad novo rešitvijo za izvajanje obdelav pri IS KURIR. Narejena je pregledno, prijazno do uporabnika in privlačno za oko.

Skrbniki pogodbe IS KURIRMDDSZ RS

IS Kurir omogoča izvajanje celotnega postopka odločanja o upravičenosti do pravic iz naslova »vojnih zakonov«, od sprejema vloge prosilca do izplačila, z vsemi vmesnimi in po-aktivnostmi v skladu z veljavno zakonodajo v Sloveniji. Podatki, ki jih strokovni delavci potrebujejo pri odločanju, v sistem prihajajo iz povezanih zunanjih virov.

Sistem je nameščen na vseh upravnih enotah Republike Slovenije, deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in ga uporablja preko 100 uporabnikov.

I recommend Comland without reservation.

Andrew WattsInternal Infrastructure Director, BTS

V preteklosti smo za digitalizacijo posameznega zajema podatkov potrebovali tedne, celo mesece.
Z MightyFields zdaj to naredimo v nekaj dneh.

Dominik Ovničeksvetovalec uprave za tehnične zadeve in strategijo, Elektro Gorenjska

Comland is truly a great development partner
that has helped us meet our business objectives in time and budget, and all that with an uncompromised quality.

Horst NebenfuehrCEO, NiCE IT Management Solutions

Trenutno si brez informacijske podpore Doksis – sistema za upravljanje z dokumenti ne znamo predstavljati obvladljivosti našega pisarniškega poslovanja.

Cvetka Peterlinposlovna sekretarka, Šolski center Novo mesto

Comlandova ekipa je na našemu projektu dodala žar, zavzetost in energijo.

Tadej ŠinkovecMBA, vodja službe za merjenje električne energije, Elektro Ljubljana

MightyFields je ena tistih rešitev, ki IT ekipo v podjetju naredi slavno!

Črtomir JešelnikCIO, Istrabenz Plini

Comland delivered exactly what was agreed, exactly on time and to the price that had been agreed.

Andrew WattsInternal Infrastructure Director, BTS

Navdušeni smo bili nad novo rešitvijo za izvajanje obdelav pri IS KURIR.
Narejena je pregledno, prijazno do uporabnika in privlačno za oko.

Skrbniki pogodbe IS KURIRMDDSZ RS

We have found Comland to be a  reliable and competent partner
which delivers quality, responsiveness and the will to help solve critical problems.

Federico BernardiDirector of Development & SW Design, DBA Lab

Doksis bi priporočila vsakomur, ki želi imeti urejeno dokumentacijo in svoje delo opravljati dobro in strokovno.

Darja Rojkoposlovna sekretarka, Občina Duplek
 

Povežite se z nami!

Darko Mišov, izvršni direktor

+386 (0)1 438 01 40