Predani razvoju in učenju

Vsak dan je priložnost za osvajanje novih pristopov, izkušenj in znanj.

Razvojni projekti, ki nam pomagajo biti (še) bolj prijazni in učinkovitejši

Mighty Voice

Ste vedeli, da je Mighty Ben sorodnik Siri in Alexe?

Mighty Ben je govorni vmesnik, ki ga v okviru projekta MF Voice priključujemo rešitvi Mightyfields. Uporabnikom bo omogočal, da MightyFields upravljajo ustno. Razvijamo ga v projektu MF Voice, sofinanciranem z evropskimi sredstvi.

Projekt MF Voice je namenjen razvoju naprednega govornega vmesnika, ki bo omogočal govorno upravljanje aplikacije, prostoročno iskanje po bazi podatkov in izpolnjevanje obrazcev, vse v naravnem jeziku. S tem bomo končnim uporabnikom (npr. terenskim delavcem) ponudili možnost narekovanja teksta in izpolnjevanja obrazca tudi preko glasovnega upravljanja.

Rezultat projekta bo nadgrajena aplikacija MightyFields, ki bo omogočala optimizacijo obstoječih in generiranje novih delovnih procesov (uporaba aplikacije za tiste, ki jim terensko delo ne omogoča tipkanja) ter hkrati  platformi MightyFields dodala jasno, razumljivo in prepoznano konkurenčno prednost za nastop z rešitvijo na globalnem trgu.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PANACEA GAMING PLATFORM

Ker je naša usmeritev graditi prijazne aplikacije tudi za najzahtevnejše uporabnike, smo se priključili konzorciju podjetij s katerimi danes gradimo novo tehnološko platformo, Panacea Gamming Platform. 

Panacea Gamming Platform (platforma PGP) je nova tehnološka platforma, ki bo združevala redka in posebna znanja, potrebna za razvoj gamificiranih aplikacij in iger za uporabo v kliničnem zdravljenju oseb s posebnimi potrebami. Namen razvoja platforme PGP je izboljšati kakovost iger in gamificiranih aplikacij na področju duševnega zdravja. Platforma PGP bo predvsem v pomoč razvijalcem aplikacij, ki bodo na njej našli brezplačno dostopne:

  • vsebinske usmeritve za posamezno klinično področje – klinične usmeritve in napotke za uporabo elementov igre,
  • analitiko uporabe iger na posameznem kliničnem področju s podatki vseh razvijalcev, ki bodo platformo uporabili ter
  • nekaj tehničnih orodij, ki bodo prav tako prispevala k hitrejši in kakovostnejši implementaciji iger.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje trajanja projekta od 1. 2. 2017 do 1. 8. 2019, v okviru javnega razpisa EUREKA 2016.

Več o projektu: www.panaceagames.com.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji www.eu-skladi.si.

 

VZDRŽEVANJE CERTIFIKATOV ISO 9001:2015 IN ISO 27001:2013

Na Comlandu delujemo urejeno, transparentno in predvsem s stalno namero razvoja in učenja. Zato smo z namenom urejenega in stalno nadgrajevanega sistema vodenja ter zagotavljanja varnosti informacij v podjetju je Comland že od leta 2004 lastnik certifikata ISO 9001:2015 in od leta 2013 lastnik certifikata ISO 27001:2013.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti, ki organizaciji omogoča dokazovanje zavezanosti h kakovosti in zadovoljstvu strank.

IS0 27001 je mednarodni standard, ki organizaciji omogoča, da oceni tveganja in uvede ustrezne nadzorne mehanizme, da se ohranja zaupnost, popolnost in razpoložljivost informacijskih dobrin.

V letu 2019 je Comland pridobil sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru projekta vzdrževanja certifikatov ISO 9001:2015 in ISO 27001:2013, v obliki nepovratnih sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji www.eu-skladi.si.

 

ZDRAVI, ZADOVOLJNI ZAPOSLENI

Samo zdrava ekipa lahko dosega res vrhunske rezultate. S projektom “Ustvarimo delovne pogoje za generacijo Z(dravih) Z(adovoljnih) Z(aposlenih)” preko inovativnih pristopov spodbujamo zaposlene h krepitvi zdravih življenjskih navad in medgeneracijskega sodelovanja. 

Skladno z naraščajočo problematiko demografskih sprememb je namen projekta ZZZ:

  • ustvarjanje prijaznejših delovnih pogojev za zaposlene s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju ter
  • spodbujanje zdravih življenjskih navad, ki sledijo priporočilom zdravega in uravnoteženega prehranjevanje, vključevanju redne zmerne telesne aktivnosti ter pripomorejo k uspešnejšemu soočanju in obvladovanju stresa.

Cilj projekta je prenos znanja, veščin in kompetenc med delovnimi organizacijami ter krepitev splošnega zdravja zaposlenih, znižanje odsotnosti z dela in podaljševanje delovnega življenja.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada za obdobje trajanja projekta od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, v okviru javnega razpisa ASI 2018.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji www.eu-skladi.si.

 

Povežite se z nami!

Rok Kreslin, vodja tehnološkega razvoja

+386 (0)1 438 01 40