Predani razvoju in učenju

Vsak dan je priložnost za osvajanje novih pristopov, izkušenj in znanj.

Razvojni projekti, ki nam pomagajo biti (še) bolj prijazni in učinkovitejši

Mighty Voice

Ste vedeli, da je Mighty Ben sorodnik Siri in Alexe?

Mighty Ben je govorni vmesnik, ki ga v okviru projekta MF Voice priključujemo rešitvi Mightyfields. Uporabnikom bo omogočal, da MightyFields upravljajo ustno. Razvijamo ga v projektu MF Voice, sofinanciranem z evropskimi sredstvi.

Projekt MF Voice je namenjen razvoju naprednega govornega vmesnika, ki bo omogočal govorno upravljanje aplikacije, prostoročno iskanje po bazi podatkov in izpolnjevanje obrazcev, vse v naravnem jeziku. S tem bomo končnim uporabnikom (npr. terenskim delavcem) ponudili možnost narekovanja teksta in izpolnjevanja obrazca tudi preko glasovnega upravljanja.

Rezultat projekta bo nadgrajena aplikacija MightyFields, ki bo omogočala optimizacijo obstoječih in generiranje novih delovnih procesov (uporaba aplikacije za tiste, ki jim terensko delo ne omogoča tipkanja) ter hkrati  platformi MightyFields dodala jasno, razumljivo in prepoznano konkurenčno prednost za nastop z rešitvijo na globalnem trgu.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PROCESNO NADZORNA PLATFORMA OBOGATENE RESNIČNOSTI (ARGO)

Cilj projekta je razvoj in demonstracija procesno nadzorne platforme ARGO, ki predstavlja celovito sistemsko rešitev za virtualizacijo postopkov upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih in industrijskih okolij s pomočjo tehnologije obogatene resničnosti.

Rezultat projekta bo platforma ARGO kot edinstven splet rešitev, ki omogoča digitaliziran popis in upravljanje infrastrukture, enostavno in pravočasno identifikacijo potencialnih problemskih stanj na podlagi podatkov v realnem času, natančno navigacijo do mesta napake oz. okvare ter virtualizacijo in izvedbo vzdrževalnih protokolov s pomočjo vsebin obogatene resničnosti.

Projektno partnerstvo sestavljajo ART REBEL 9 d.o.o. (koordinator projekta), COMLAND d.o.o., C & G d.o.o., A KODA PLUS d.o.o., PS, d.o.o., Logatec, EMPERIA d.o.o. in DOM PTUJ.

Obdobje izvajanja projekta je od 1.9.2019 do 31.5.2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

 

PANACEA GAMING PLATFORM

Ker je naša usmeritev graditi prijazne aplikacije tudi za najzahtevnejše uporabnike, smo se priključili konzorciju podjetij s katerimi danes gradimo novo tehnološko platformo, Panacea Gamming Platform. 

Panacea Gamming Platform (platforma PGP) je nova tehnološka platforma, ki bo združevala redka in posebna znanja, potrebna za razvoj gamificiranih aplikacij in iger za uporabo v kliničnem zdravljenju oseb s posebnimi potrebami. Namen razvoja platforme PGP je izboljšati kakovost iger in gamificiranih aplikacij na področju duševnega zdravja. Platforma PGP bo predvsem v pomoč razvijalcem aplikacij, ki bodo na njej našli brezplačno dostopne:

  • vsebinske usmeritve za posamezno klinično področje – klinične usmeritve in napotke za uporabo elementov igre,
  • analitiko uporabe iger na posameznem kliničnem področju s podatki vseh razvijalcev, ki bodo platformo uporabili ter
  • nekaj tehničnih orodij, ki bodo prav tako prispevala k hitrejši in kakovostnejši implementaciji iger.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje trajanja projekta od 1. 2. 2017 do 1. 8. 2019, v okviru javnega razpisa EUREKA 2016.

Več o projektu: www.panaceagames.com.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji www.eu-skladi.si.

 

VZDRŽEVANJE CERTIFIKATOV ISO 9001:2015 IN ISO 27001:2013

Na Comlandu delujemo urejeno, transparentno in predvsem s stalno namero razvoja in učenja. Zato smo z namenom urejenega in stalno nadgrajevanega sistema vodenja ter zagotavljanja varnosti informacij v podjetju je Comland že od leta 2004 lastnik certifikata ISO 9001:2015 in od leta 2013 lastnik certifikata ISO 27001:2013.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti, ki organizaciji omogoča dokazovanje zavezanosti h kakovosti in zadovoljstvu strank.

IS0 27001 je mednarodni standard, ki organizaciji omogoča, da oceni tveganja in uvede ustrezne nadzorne mehanizme, da se ohranja zaupnost, popolnost in razpoložljivost informacijskih dobrin.

V letu 2019 je Comland pridobil sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru projekta vzdrževanja certifikatov ISO 9001:2015 in ISO 27001:2013, v obliki nepovratnih sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji www.eu-skladi.si.

 

RAZVOJ VRHUNSKE DELOVNE EKIPE

Samo opolnomočena ekipa lahko dosega res vrhunske rezultate. S projektoma ASI 2019 in ZZZ spodbujamo zaposlene k osebnemu in strokovnemu razvoju ter krepitvi zdravih življenjskih navad.

Naš cilj v okviru teh projektov je ustvariti delovno okolje, kjer zaposleni, ne glede na svoje življenjsko obdobje, ustvarjajo vrhunske rezultate s svojim delom, zato:

  • spodbujamo osebni in strokovni razvoj zaposlenih, preko povezovanja zaposlenih z vrhunskimi strokovnjaki, ki pomagajo zaposlenim pri osebnostnem in strokovnem napredku, ter
  • spodbujamo zdrave življenjske navade, ki sledijo priporočilom zdravega in uravnoteženega prehranjevanja in vključevanju redne telesne aktivnosti.

Naložbo ZZZ – Ustvarimo delovne pogoje za generacijo Z(dravih) Z(adovoljnih) Z(aposlenih) sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada za obdobje trajanja projekta od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, v okviru javnega razpisa PILOTI 2018.

Naložbo »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada za obdobje trajanja projekta od 5. 11. 2019 do 15. 3. 2021, v okviru javnega razpisa ASI 2019.

Povezava do spletne strani EKP v Sloveniji www.eu-skladi.si.

 

Povežite se z nami!

Rok Kreslin, vodja tehnološkega razvoja

+386 (0)1 438 01 40